Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring informeert Zorgkwekerij ‘t Lieseind u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn.

Zorgkwekerij ‘t Lieseind:
Dagbesteding en kwekerij, Zorgkwekerij ‘t Lieseind hecht veel waarde aan uw privacy. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waartoe u ze aan ons hebt gegeven. De gegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelt Zorgkwekerij ‘t Lieseind en wat wordt er mee gedaan?
Zorgkwekerij ’t Lieseind verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld cliënten, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, vrienden, klanten en leveranciers van goederen en diensten. Zorgkwekerij ’t Lieseind verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.
De categorieën persoonsgegevens die Zorgkwekerij ‘t Lieseind verwerkt zijn:

· Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, emailadres, telefoonnummer)
· Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
· Specifieke gegevens die te maken hebben met zorginhoud (rapportage etc.)

Zorgkwekerij ‘t Lieseind verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart Zorgkwekerij ‘t Lieseind uw persoonsgegevens?
Dagbesteding en kwekerij, Zorgkwekerij ‘t Lieseind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe gaat Zorgkwekerij ‘t Lieseind om met beveiliging van uw gegevens?
Dagbesteding en kwekerij, Zorgkwekerij ’t Lieseind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zorgkwekerij ‘t Lieseind verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om Zorgkwekerij ‘t Lieseind een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?
Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Zorgkwekerij ‘t Lieseind kunt u contact opnemen via info@zorgkwekerijlieseind.nl  

Wijzigingen privacy beleid:
Zorgkwekerij ’t Lieseind streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal terug te vinden zijn op deze website www.zorgkwekerijlieseind.nl